مجله پزشکی اطلاعیه

مجله پزشکی

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

امیدواریم از این مطلب پزشکی و سلامتی هستفاده ببرید

دوران بلوغ برای تمام نوجوانانی که به این سن می رسند، پر از تنش و وجود یک سری مسائل جدید به همراه خانواده شان هست. این دوران نیازمند یک سری تدابیر خاص، هم برای والدین و هم برای نوجوانان هست. بخصوص والدین خیلی به همراهید مراقب نوجوانان خود در این دوره از خانومدگی به همراهشند.

فرخانومدان در سنین بلوغ سرکش و تندخو می‌شوند و لازم هست تا والدین به همراه توجه به این مسأله روحیات فرخانومدان خود را درک کنند‌. یکی از حیاتی‌ترین تدابیر والدین در سنین بلوغ فرخانومدانشان به همراهید محکم ساختن حریم خصوصیشان به همراهانجام گرفت‌! فرخانومدانی که تا پیش از این متوجه خیلی از مسائل اطراف خود نبوده‌اند به همراه قرار گرفتن در سن بلوغ حساس انجام گرفته و کوچک‌ترین تغییرات رفتاری والدین خود را حس می‌کنند‌.

 محافظت تکمیل‌تر و افزایش از روابط و حریم خصوصی والدین در زمان بلوغ فرخانومدان به همراهعث می‌شود که آن‌ها به همراه سلامت روحی این مرحله از رانجام گرفت را پشت‌سر بگذارند و گرفتار بدآموزی‌ها و رفتارهای غلط و حساسیت‌های نابه‌جا نشوند‌.

یکی از حیاتی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نوع رفتار فرخانومدان در سن بلوغ همراهی والدین به‌خصوص پدر به همراه آنههست‌. شاید این تصور غلط به همراهعث شود که شما فکر کنید هر فرخانومدی در مرحله بلوغ نیازمند والدین همسان خود هست‌! به‌عنوان مثال پسران در دوران بلوغ به همراهید افزایش به همراه پدرشان به همراهشند و دختران افزایش به همراه مادرشان‌. اما این تصور تکمیلا غلط هست! فرخانومدان در سن بلوغ نیازمند توجه و همراهی هر دو نفر پدر و مادر هستند و حضور به موقع کافی پدران در دوران بلوغ دختران‌، همچنین حضور مستمر مادر در دوران بلوغ فرخانومد پسر به همراهعث می‌شود که آن‌ها به همراه آرامش افزایش و دغدغه‌های کاهشی این دوران را پشت‌سر بگذارند‌.

برخی خانواده‌ها گمان می‌کنند چون بلوغ دختران به مراتب متفاوت‌تر از بلوغ پسران اتفاق می‌افتد نبه همراهید به همراه حضور یک آقا ولو این‌که پدر خانواده به همراهانجام گرفت‌، همراه شود‌. تجربه ثابت انجامه دخترانی که در سنین بلوغ از حمایت و همراهی کافی مادر و پدر خود بهره‌مند بوده‌اند‌، آسوده‌تر و موفق‌تر از پلکان بلوغ گذر داشته‌اند‌! تصورات غلطی همچون مخفی بودن مسائل خاص خانومانه در دوران بلوغ برای دختر‌ها به همراهعث می‌شود آن‌ها در این دوران از پدر خود دور شوند و ممکن هست پس از پایان بلوغ‌، دیگر نتوانند روابط نیکوی همچون گذشته به همراه پدر خود داشته به همراهشند‌.

ویژگی نوجوانان در سن بلوغ مراقبت از نوجوانان در سن بلوغ رفتار والدین در سن بلوغ فرخانومدان دوران بلوغ   ویژگی نوجوانان در سن بلوغ مراقبت از نوجوانان در سن بلوغ رفتار والدین در سن بلوغ فرخانومدان دوران بلوغ

دوست نوجوان خود به همراهشیم

دوران نوجوانی را می توان دوران الگوپذیری و یا به عبه همراهرتی دوران شکل گیری شخصیت نام برد. در این حالت شخص نه کودک هست و نه جوان.

نوجوان در این سن از اطرافیان و اشخاص مورد علاقه اش الگو می گیرد.در این دوران خانواده یا می تواند حامی و راهنمای او به همراهانجام گرفت و یا می تواند تنها او را نهی کند و بگوید این کار را بکن ، این کار رانکن.

بعضی از خانواده ها گله انجام میدهند که ما متداوم در کنار او نیستیم و دقیقا نمی دانیم که چه دوستانی دارد، آن‌ها نیز رهست را می‌گویند،اما چه نیکو هست که ما هم برای فرخانومدمان علاوه بر این که مادر،پدر به همراهشیم دوست نیکوی هم به همراهشیم. دوستی که او به آن اعتماد کند ، احساساتش را به او بگوید.

برای دوست انجام گرفتن به همراه او آسان ترین و اولین راه گفتن صادقانه ی جمله ی دوستت دارم هست بدون هیچ پسوند، پیشوندی، بدون هیچ کلمه ی دیگری.صادقانه به او بگویید که چقدر وجودش در کنارتان شادی بخش هست. نگذارید که فاصله سنی تان مانع صمیمیت تان شود. نوجوان در این سن دوست دارد که به او اعتماد کنند،او را آن طور که هست بپذیرند. یادتان به همراهانجام گرفت که او ذره ای از وجودتان هست به همراه وجود خود دوست به همراهشید.

دوره بلوغ حیاتیترین فصل خانومدگی هر انسانی هست

دوره نوجوانی دوره ای هست که در آن دختران و پسران از لحاظ شناخت عاطفی، هیجانی اجتماعی و جهانی از کودکی به سوی بزرگسالی حرکت انجام میدهند بعبه همراهرتی این دوره شکوفا انجام گرفتن توانمندی‌ههست و دوره ساخانومدگی هر فرد هست. دوره بلوغ به همراه تغییرات هورمونی بدن همراه هست که گاه موجب بروز اشتبه همراههات و پرخاشگری، رانجام گرفت سریع بدن و سرپیچی ها می‌شود.

نوجوان خود را تافته جدا به همراهفته ای دانسته و انجام هر عمل را فقط حق مسلم خود می داند و به نظر دیگران اهمیتی نمی دهد. در این دوران نوجوان احساس ناامنی می کند و بدنبه همراهل یک تصویر جدید از خود می گردد بخصوص ایجاد تغییرات بدنی در او این فکر را تانجام گرفتید می کند، افزایش نوجوانان بصورت انتزاعی فکر انجام میدهند و دربه همراهره تمامی زمینه ها می اندیشند همچون مذهب- اجتماع اخلاقیات صداقت وغیره. بنابراین لازم هست تا خانواده در سن بلوغ به همراه فرخانومدان خود دوست و مهربه همراهن به همراهشند و به همراه ملایمت رفتار نمایند.

دشواری ها و پیچیدگی تربیت فرخانومد در دوره نوجوانی زیاد از هر دوره دیگر هست و زیادی از مشکلات اخلاقی و رفتاری نوجوان ریشه در برخوردهای نامعقول پدران و مادران و مربیان دارد از آنجا که شخصیت فرخانومدان در خانواده شکل می گیرد هر قدر افراد خانواده به فرخانومدان احترام بگذارند سبب می شود تا آنها نسبت به والدین اطمینان و اعتماد افزایشی پیدا کنند.

یکی از چیزهایی که به فرخانومدان بخصوص در دوره نوجوانی شخصیت می دهد مشورت انجامن به همراه آنان در مسائل خانه هست این کار به همراهعث می شود که آنان احساس وجود کنند و در نتیجه به همراه والدین افزایش احساس دوستی انجامه و آنچه در دل دارند به همراه آنان در میان بگذارند.

ایجاد رابطه صمیمانه به همراه نوجوانان به همراهعث می شود که زیادی از نیازهای فرخانومد در محیط خانواده برآورده شود و نوجوان دچار کمبود محبت نشود و خانه به پناهگاه عاطفی و امن برای نوجوان تبدیل شود و بدین ترتیب او در این پناهگاه احساس امنیت انجامه و آرام می گیرد و بدنبه همراهل پناهگاه دیگری نمی گردد.

نبود ارتبه همراهط دوستی های خطرناک را به دنبه همراهل دارد ؛ بخصوص در دختران که موجب ارتبه همراهط به همراه جنس مخالف انجام گرفته که به علت برخوردار نبودن نوجوان از پختگی لازم به آسودهی طعمه حوادث می شود.

ویژگی نوجوانان در سن بلوغ مراقبت از نوجوانان در سن بلوغ رفتار والدین در سن بلوغ فرخانومدان دوران بلوغ   ویژگی نوجوانان در سن بلوغ مراقبت از نوجوانان در سن بلوغ رفتار والدین در سن بلوغ فرخانومدان دوران بلوغ   ویژگی نوجوانان در سن بلوغ مراقبت از نوجوانان در سن بلوغ رفتار والدین در سن بلوغ فرخانومدان دوران بلوغ

هستقلال طلبی یکی از ویژگی های به همراهرز نوجوانی هست و بدین لحاظ او انتظار دارد که دیگر او را به چشم یک کودک نگاه نکنند و به او شخصیت و بها دهند. هرگونه رفتار والدین ضدهستقلال طلبی نوجوان به همراهانجام گرفت تصویر العمل‌های روانی پنهان یا آشکار را بدنبه همراهل خواهد داشت.

بنابراین لازم هست برای تربیت نوجوان به آزادی‌های مشروع و معقول آنها احترام بگذاریم. اگر بخواهیم بدون چون و چرا مطیع محض ما به همراهشند در واقع زمینه هستعداد و شکوفایی را در آنها از بین برده ایم.

یکی از اهداف حیاتی تربیت، پرورش روحیه آزادی در فرخانومدان هست. آزادی فرخانومدان به همراه هدایت و نظارت دورادور به همراهید انجام شود نه بصورت علنی.

گاهی مواقع لازم هست تحمل مخالفت‌های آنان را داشته به همراهشیم و از پند و اندرز دادن جلوگیری و عیوب آنها را در خفا بصورت غیرمستقیم به آنها یادآوری کنیم.

یکی از مسائلی که در تربیت فرخانومدان زیاد قابل توجه هست توانایی هایی هست که آنها دارند بنابراین هرگز نبه همراهید آنها را به همراه دیگران مقایسه انجام و ناتوانی هایشان را به رخشان کشید.به همراهید به نوجوانان اجازه دهیم تا از خودشان تصویری مثبت بیافرینند و هرگز نبه همراهید زیاد از تحمل و توانایی هایشان از آنان توقع داشته به همراهشیم. گاهی لازم هست مسئولیت کارشان را بدون کمک دیگران بپذیرند تا احساس خودکفایی کنند و گاهی نیز لازم هست تا محرومیت ها و رنج های آنها را تحمل کنیم تا مقاومت روحی و مناعت طبع آنها افزایش یابد؛ زیرا چنانچه محرومیت از روی اعتقاد در میل و رغبت به همراهانجام گرفت عوارض روانی ایجاد نمی کند.

به همراهید آنچه که نوجوانان را غمزده و اندوهگین می کند شناخت و بلتصویر از آنچه که او را شاد می سازد آگاه انجام گرفت، متداوم نبه همراهید بر این به همراهور بود که بهتر از فرخانومدانمان می دانیم گاهی لازم هست تا مجری نظرات آنها به همراهشیم. به همراهید سعی انجام توقعات فرخانومدان را در حد معمول برطرف ساخت؛ زیرا آنها به همراهید به همراه واقعیت‌ها روبرو شوند و همچنین لازم هست احساسات عاطفی خود را به آنها بروز داده تا بدانند دوست‌داشتنی و قابل‌احترام هستند.

اوقات فراغت نوجوانان زیاد حیاتی و قابل توجه هست اگر والدین زمینه تفریحات سالم را بوجود آورند مسائلی همچون بزهکاری‌ها کاهش پیش خواهد آمد و از آنجائیکه زیادی از انحرافات از کمبودهای عاطفی سرچشمه می‌گیرد از آثار معجزه آسای محبت نبه همراهید غافل بود. گرچه حد اعتدال به همراهید برای نظرات و احساسات نوجوان ارزش قائل انجام گرفت و هیچگاه نبه همراهید بی رویه به وسایل شخصی و حریم خصوصی تعرض انجام.برای خطاب انجامن نوجوانان نیکو هست که متداوم به همراه تعبیر شما خطابشان کنید. بدانیم که زیاده‌روی در تذکر و سرخانومش نیز پیامدی بجز گستاخی ندارد.

اقتصاد آنلاین

جدیدترین اخبه همراهر دنیای پزشکی و سلامت را از مجله پزشکی ژورنال بخواهید
[ad_1]

مطلب دوران بلوغ‌ و دورانی پر تنش به همراه والدین در سایت بزرگ مجله پزشکی

0 نظر تا کنون ارسال شده است.