مجله پزشکی اطلاعیه

مجله پزشکی

هرگونه مطالب غیر مجاز و عرف جامعه در سایت جایی ندارد

سایت دانلود فیلم و آهنگ در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است.

امیدواریم از این مطلب پزشکی و سلامتی هستفاده ببرید

به همراه اعلام این که در ماه ژوئن دوقلوی جورج کلونی ۵۵ ساله و اَمل کلونی ۳۹ ساله به دنیا خواهند آمد به همراهر دیگر بحث در مورد این که پدر انجام گرفتن در سنین به همراهلا چه خطراتی دارد افزایش یافته هست.

– ، علی رغم افزایش آگاهی آقام از به همراهروری در آزمایشگاه و خطرات به همراهرداری برای مادران مسن- مانند جانت جکسون که در ماه ژانویه سال کنونی و در سن ۵۰ سالگی زایمان انجام- برخی از تاثیرات علمی و اجتماعی پدر انجام گرفتن در سنین به همراهلا همچنان در هاله ای از ابهام به همراهقی مانده هست اما این موضوع به همراهعث نانجام گرفته که آقاان مسن دست از امیدواری برای تشکیل خانواده بکشند.

به نقل سایت قطره و به گرازش ازبهداشت نیوز: دکتر ماری سامپالسکی، متخصص به همراهروری آقاان در کک مدیسین دانشگاه کارولینای جنوبی در این به همراهره می گوید:” این موضوع به نیکوی بررسی انجام گرفته هست.

آقاان در سنین به همراهلا بچه دار می شوند و این موضوع زیاد از پیش به یک رویه همگانی تبدیل انجام گرفته هست”.

قدرت به همراهروری در آقاان، برخلاف خانومان به همراه به همراهلا رفتن سن کاهش انجام گرفتیدی پیدا نمی کند و زیادی از آقاان در سنین کهنسالی نیز می توانند بدون دخالت تکنولوژی بچه های بیولوژیکی سالمی داشته به همراهشند.

اما سامپالسکی می گوید که زیادی از آقاان مراجعه کننده به وی در مورد خطرات پدر انجام گرفتن در سنین به همراهلا سوالاتی دارند.

موفقیت روش به همراهروری آزمایشگاهی یکی از خطرات پدران مسن، پتانسیل موفقیت روش به همراهروری آزمایشگاهی هست، روش درمانی که در آن تخمک خانوم توسط اسپرم آقا در یک لوله ی آزمایشگاهی به همراهرور انجام گرفته سپس نطفه به درون رحم خانوم منتقل می گردد.

احتمال خانومده به دنیا آمدن نوزاد در این روش که به اختصار به آن آی وی اف (in vitro fertilization) گفته می شود در آقاانی که سن به همراهلایی دارند کاهش هست.

به عبه همراهرت دیگر بر اساس مطالعه اخیر انجام گرفته به همراه افزایش سن آقا، احتمال خانومده به دنیا آمدن نوزادی که به همراه روش آر وی اف به وجود آمده کاهش می شود و این اولین تحقیقی هست که سن آقا را در موفقیت روش آر وی اف یک عامل تعیین کننده تشخیص داده هست.

محققان دانشگاه هاروارد زیاد از ۱۹٫۰۰۰ مورد به همراهروری به روش آر وی اف را که برای ۷٫۷۵۳ زوج در ناحیه بوستون بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ انجام انجام گرفته بود مورد بررسی قرار دادند.

آن ها ابتدا خانومان و آقاان را در گروه های سنی مختلف دسته بندی انجامه و سپس سن ها را به همراه تولدهای موفقیت آمیز مقایسه نمودند.

این مقایسه ها نشان می داد که کاهشین میزان تولد سالم و خانومده نوزاد مربوط به خانومان بین سنین ۴۰ تا ۴۲ سال بوده هست.

در این دسته، سن آقا هیچ تاثیری در نتیجه ی زایمان نداشت.

اما در مواردی که سن خانومان کاهش از ۴۰ سال بود احتمال خانومده به دنیا آمدن نوزاد به همراه افزایش سن پدر کاهش چشمگیری می یافت.

برای مثال در خانومان زیر ۳۰ سال که شریک خانومدگیشان بین ۴۰ تا ۴۲ سال سن داشت میزان زایمان موفقیت آمیز در کاهشین حد ممکن (۴۶ درصد) وجود داشت در حالی که برای خانومان به همراه همین مقدار سن که شوهرانی ۳۰ تا ۳۵ ساله داشتند احتمال خانومده به دنیا آمدن نوزاد زیاد افزایش بوده هست.

در خانومانی که به همراه آقاانی جوان تر ازدواج انجامه بودند زیاد از سه چهارم زایمان ها موفقیت آمیز بوده و نوزاد به دنیا آمده هیچ مشکلی نداشت.

همین موضوع در مورد گروه سنی بعدی یعنی خانومان بین ۳۵ تا ۴۰ سال نیز صدق می انجام.

در این گروه سنی، خانومانی که شوهرانشان کاهش از ۳۰ سال سن داشتند احتمال موفقیت آمیز بودن به همراهرداری و زایمان نسبت به خانومانی که به همراه آقاان بین ۳۰ تا ۳۵ سال ازدواج انجامه بودند تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می انجام.

ریسک های روش به همراهروری آزمایشگاهی مطالعه ای که در سال ۲۰۱۴ در سوئد در این زمینه شد به همراهر دیگر نشان داد که احتمال ابتلای نوزادان به شیزوفرنی، اوتیسم و دیگر بیماری های روانی در صورتی که در زمان لقاج نطفه سن آقا افزایش از ۴۵ سال به همراهانجام گرفت زیاد افزایش خواهد بود.

به همراه این وجود احتمال موفقیت آمیز نبودن به همراهروری در این آقاان همچنان زیاد پایین و در حدود ۱ درصد هست.

این گزارش به همراهعث انجام گرفت یکی از آقاانی که آن را خوانده بود دست به کار شود.

ویلیام هادسن، از تهیه کنندگان سابق بی بی سی در این به همراهره می گوید:” من گزارشی را در مورد یک مطالعه ی حیاتی که در سال ۲۰۱۴ انجام انجام گرفته بود تهیه انجامه و سپس مدت زیادی در مورد آن فکر انجامم و تعداد ماه بعد رفتم و اسپرمم را ذخیره انجامم.

من اسپرمم را ذخیره انجامم زیرا می خوهستم که انتخابی برای هستفاده از اسپرم جوان تر در آینده داشته به همراهشم”.

برای توضیح در مورد ارتبه همراهط بین بیماری روانی و سن والدین، محققان به جهش هایی که در دی ان ای اسپرم رخ داده و مقدار آن ها به همراه افزایش سن آقا افزایش چشمگیری می یابد اشاره انجامه اند که ممکن هست به پسران و دخترانشان نیز منتقل شوند.

به گفته ی سامپالسکی هیچ تست ژنتیکی برای بیماری های روان مانند طیف اوتیسم یا شیزوفرنی وجود ندارد.

به همراه این وجود، سال گذشته، مطالعه ای دیگر در موسسه ی نیچر ژنتیکس نتایج دیگری داشت.

بر اساس این مطالعه، جهش های خودبخودی در دی ان ای اسپرم هیچ دخالتی در افزایش ریسک بیماری های روانی ندارند.

در واقع، بر اساس این مطالعه، ژن ها در افزایش این ریسک موثر هستند اما تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد این ریسک مربوط به جهش در ژن ها می به همراهانجام گرفت.

نگاهی دقیق تر به داده ها نشان می دهد که بیماری روانی تنها به پدران مسن مرتبط نبوده و در مورد پدران جوان تر نیز خطرات مشابهی وجود دارد.

بر اساس این تحقیق، احتمال بچه دار انجام گرفتن در سنین به همراهلا در آقاان دارای بیماری های روانی ارثی زیاد افزایش هست زیرا این آقاان رفتارهای اجتماعی و ریسک پذیری متفاوتی نسبت به دیگر آقاان دارند.

اختلالات دیگری نیز در نوزادان دیده می شود که به پدر انجام گرفتن در سنین به همراهلا مرتبط هست.

یکی از شایع ترین این بیماری ها نوعی کوتولگی (dwarfism) در نوزادان هست که به آن achondroplasia گفته انجام گرفته و برای آن یک تست ژنتیکی نیز وجود دارد.

برای آقاانی که به همراهلای ۵۰ سال سن دارند، خطر این ناهنجاری اسکلتی تنها کمی زیاد از ۱ در ۲٫۰۰۰ تولد هست.

برخی پزشکان بر این به همراهورند که اسپرم های آقاان مسن حتی در مواردی نسبت به اسپرم های آقاان جوان تر برتری دارند برای مثال طول تلومرها در اسپرم این افراد افزایش هست.

تلومرها نوک کروموزم هایی بوده که در هنگام نسخه سازی دی ان ای از آن حفاظت انجام میدهند درست مانند نوک فلزی بند کفش که از به همراهز انجام گرفتن آن جلوگیری می کند.

زیادی از محققان بر این به همراهورند که داشتن تلومر بلندتر به معنای خانومده ماندن افزایش هست اما هنوز مطالعات قابل توجهی در این مورد وجود ندارد که ثابت کند فرخانومدان آقاان مسن تر عمر افزایشی خواهند داشت.

سمپالسکی می گوید که نگرانی زیادی از مراجعان به وی تنها مسائل ژنتیکی نیست بلکه در مواردی نیز موضوع به اعداد و ارقام به همراهز می گردد.

وی در این به همراهره می گوید:” اگر شما در زمان تولد نوزاد ۵۵ سال سن داشته به همراهشید وقتی که ۶۵ ساله شوید بچه شما ۱۰ سال سن خواهد داشت و زیادی از زوجینی که در سنین پیری بچه دار می شوند به همراهید از همدیگر نیز مراقبت کنند”.

بعد از اینکه رویداد بدنیا آمدن کلونی ها در آینده ای نزدیک منتشر انجام گرفت زیادی جورج کلونی را در رسانه های اجتماعی به پدربزرگ تشبیه انجامند و نه پدر.

در حالی که زیادی از این مخاطبان در مورد دشواری های مراقبت از والدین پیر و سالخورده نقل کرد گفته بودند برخی دیگر نیز از به همراهارزش درس هایی که از والدین به همراهتجربه خود گرفته بودند صحبت می انجامند.

اگر چه پدران در سنین به همراهلا نمی توانند چابکی پدران جوان تر را برای به همراهزی به همراه کودکانشان داشته به همراهشند اما معمولاً از لحاظ عاطفی و مالی شرایط بهتری را برای کودکان خود فراهم انجام میدهند.

منبع: روزیاتو انتهای پیام/
کلید واژه ها: آقاان – آزمایشگاه – به دنیا آمدن – موفقیت – افزایش – خانومان – نوزاد – خانومده – دانشگاه هاروارد – دانشگاه – خطرات به همراهرداری – زایمان – جورج کلونی – تکنولوژی – کاهش – سالم – تولد – اجتماعی – به همراهرداری – خانواده – مطالعه – بوستون – محققان – بهداشت – اسپرم – سالگی – پدران – تشخیص – اولین – گزارش

جدیدترین اخبه همراهر دنیای پزشکی و سلامت را از مجله پزشکی ژورنال بخواهید
[ad_1]

مطلب خطراتی که دیر پدر انجام گرفتن به دنبه همراهل دارد در سایت بزرگ مجله پزشکی

0 نظر تا کنون ارسال شده است.